Oczyszczanie wody oceanicznej dla potrzeb miliardów ludzi

W gro zakątkach świata mamy problem z deficytem wody spożywczej. Jest ona całkowicie zdatna do picia i dlatego też kwestia jej zagwarantowania jest tak kluczowa. Nic więc dziwnego, iż specjaliści wyszukują opcjonalnych źródeł otrzymywania wody niezbędnej nam do życia.

W regionach świata jak Karaiby oraz Bliski Wschód od lat słona woda gromadzona z oceanu jest oczyszczana i w ten sposób przygotowywana do spożycia. Systemy odsalające istnieją z powodzeniem również w Stanach Zjednoczonych.

Gro obrońców przyrody stanowczo protestuje przeciw takowej formie pozyskiwania wody spożywczej, mimo to uzyskiwanie wody pitnej w ten sposób jest niemalże przymusem. Bez takiej technologii szereg państw nie zagwarantowałoby swoim mieszkańcom godnych warunków do życia. Filtry odsalające wespół z rozwojem know-how stają się znacznie bardziej przyjazne dla środowiska. Prócz tego również ich zużywanie energii staje się sporo mniej dotkliwa. Ogólne koszty pozyskania wody pitnej stają się więc automatycznie mniejsze.

Otrzymanie wody pitnej z wód słonych to konieczność przeprowadzenia wielostopniowej destylacji rzutowej. Podczas tej czynności woda jest ocieplana przez przepływanie ciąg kolumn tzw destylacyjnych. Do podgrzewania wody słodkiej służy specjalny proces, który definiowany jest odwrotną osmozą. Woda słona jest tu wpompowywana w rurę z odpowiednią błoną. Tu solanka o sporym zagęszczeniu jest odprowadzana na zewnątrz. Bezspornie destylacja rzutowa i odwrotna osmowa to dwie podstawowe metody pozyskiwania wody pitnej ze słonej. Tymi metodami przerabia się 88 proc. wody. Woda słona aby nadawała się do spożycia, nie może zawierać w sobie więcej niż 0,5g/l soli. W innym wypadku smak wody będzie uznawany za dość nieprzyjemny. Z kolei, jeżeli ogólna zawartość soli jest zbyt mała, smak w ody uznawany jest za nijaki.

Takie dane zostały oficjalnie przyjęte za poprawne przez Światową Organizację Zdrowia. Dzisiaj na świecie codziennie filtrowaniu jest poddanych dwadzieścia dziewięć mld litrów wody oceanicznej. Najwięcej, bo 21 mld jest odsalanych w zakładach zlokalizowanych na Bliskim Wschodzie.