Współpraca prawników z przedsiębiorstwami

Wedle dostępnych statystyk znaczna większość polskich przedsiębiorców nie korzysta z fachowych usług prawniczych. W gro firm najważniejsze dokumenty sporządzane są na ogół przez specjalnie wyznaczonych do tych zadań pracowników. Zlecanie wszelkich spraw prawnych pracownikom nie mających dobrego doświadczanie jest bardzo niepewne, ponieważ wadliwie stworzona umowa może w ostatecznym rozrachunku sporo kosztować. Niewątpliwie zabezpieczenie się przed możliwością pojawienia się takiego scenariusza jest głównym powodem do nawiązania stałej kooperacji z doświadczonym prawnikiem, który będzie w pełni odpowiadać za wszelkie sprawy formalne w naszej firmie.

Radcy kooperujący na stałe z przedsiębiorcami mają na ogół określony szeroki zakres wiedzy. Do ich obowiązków należy między innymi tworzenie umów, analizowanie w kontekście prawnym projektów umów oraz gruntowne analizowane wszystkich dokumentów przychodzących do przedsiębiorstwa. Troszczą się oni o rzetelność merytoryczną sporządzanych postanowień, ich specjalistyczna wiedza przydatna jest przy tworzeniu opinii z dziedziny prawa. Szeroka znajomość prawa przydatna jest przy negocjacjach biznesowych a także czynnościach przedsądowych. Bardzo często nieoceniony bywa ich udział w postępowaniach egzekucyjnych. One mogą mieć miejsce w każdym przedsiębiorstwie. Specjaliści kooperujący na stałe z firmami mają o nich dobrą wiedzę, która pozwoli natychmiastowo orientować się w ich wszystkich działaniach. Dzięki tej wiedzy mogą oni bardzo szybko realizować tak trudne sprawy jak na przykład przekształcanie, otwieranie bądź konsolidowanie spółek, rejestracja zmian w KRS. Postępowania naprawcze czy też upadłościowe też wykonywane są przy ich współpracy.

Prawnicy trudniący się oferowaniem usług prawnych dla firm posiadają olbrzymią wiedzę z większości gałęzi prawa. Na główny plan wysuwają się tu kompetencje z dziedziny prawa handlowego, prawa gospodarczego oraz prawa pracy. Znamienna jest też znajomość głównych zagadnień z dziedziny obrotu nieruchomościami oraz ubezpieczeniami stricte społecznymi. Z takimi czynnościami najczęściej borykają się właściciele firm.